Nhận báu vật (vĩnh viễn) Hôm nay

  "taolas... "

  Đã nhận được - 4 báu vật

  "connhag..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "tuoitee..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "colendi..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "bodayc..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "cunhac..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "colennhe..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "sieukha..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "yenvu..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "conhieut..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "mumoi19..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "beotrau..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "canhga..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "boynha..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "mumumb..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "caigith..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "honghanhi1..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "gamemu..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "khuibao..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "deohieu..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "trungduc..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "tientoa..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "sanbay..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "thilexu..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "scorpion..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "anhtuan..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "phongdp..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "bossvn..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "ngocnam2..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "tien1234..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "taolatie..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "keokeo..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "anhhungj..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "tamyencuo..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "vuabauva..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "bahaiv..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "nhom4hp3..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "teenhat..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "sieucaot..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "linhdieu19..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "mu_phong_..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "nguyent..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "hoasuamydi..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "donggai...."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "vuachoi..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "connhaty...."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "ongcu..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "hoanghaib..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "leminhson..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "domugo..."
  Đã nhận được - 4 báu vật

  "iphonecua..."
  Đã nhận được - 4 báu vật
  Cách mua báu vật vĩnh viễn

  + Click vào Mua báu vật
  + Nhập mã thẻ cào
  + Nhập tài khoản game đột kích (không cần nhập mật khẩu)
  + Bấm nạp thẻ để nhận báu vật
  + Khi báo nhận báu vật thành công
  + Đăng nhập vào game để nhận báu vật
  + Báu vật sẽ tự nhận vào Balo 1

  VTCGAME chính thức mở web bán báu vật vĩnh viễn

  Mua 4 báu vật cf vĩnh viễn nhận ngay 1 báu vật miễn phí (tự chọn)


  + Mỗi Game thủ chỉ được mua báu vật 1 lần duy nhất


  + Khi thanh toán báu vật bằng thẻ cào không nhận được báu vật sẽ trả lại vcoin vào tài khoản


  + Tân binh cũng có thể mua báu vật CF vĩnh viễn và nhận báu vật miễn phí


  + Không cần đăng nhập tài khoản. Chỉ cần điền tên tài khoản VTC nhận báu vật


  + Báu vật sẽ được cập nhật ngay khi thanh toán thành công


  + Hiện tại hỗ trợ mua báu vật bằng thẻ cào Viettel, Vinaphone, Mobifone, VNMB, Zing, Gate


  + Hỗ trợ mua báu vật trực tiếp vào tài khoản game đột kích


  + Tỷ lệ mua báu vật thành công trên web là 100% nhận báu vật  Xem video mua báu vật VIP vĩnh viễn thành công 100%  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  BÁU VẬT VIP (vĩnh viễn)
  Giá : 200.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ
  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ
  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ

  Gói báu vật đột kích (vĩnh viễn)
  Giá : 100.000 VNĐ